Pokud si chcete městský byt, ve kterém bydlíte, odkoupit do soukromého vlastnictví, musíte se řídit dokumentem města Brna Postup města při prodeji bytového fondu.  
Vaše písemná žádost musí obsahovat:
 • specifikaci požadavku,
 • datum vyhotovení žádosti,
 • adresu bytového domu: ulici a číslo orientační,
 • kontaktní osobu pro doručování: jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail.

Přílohou žádosti je originál seznamu nájemců domu obsahující:
 • číslo bytu nebo nebytového prostoru,
 • jméno a příjmení nájemce podle platné nájemní smlouvy,
 • vlastnoruční podpis nájemce, včetně vyjádřeného souhlasu s privatizací domu, v případě manželů podpis obou,
 • datum vyhotovení seznamu.
Kde a s kým žádost vyřídíte:
 • poštou na adrese Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
 • datovou schránkou: qykbwe7
 • e-mailem na podatelnu: podatelna.stred@brno.cz
 • osobně v úředních hodinách, které jsou v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na adrese daného pracoviště, nejlépe po domluvě s konkrétním pracovníkem, který má vaši záležitost na starosti. Adresy pracovišť úřadu: Dominikánská 264/2, Měnínská 524/4, Nádražní 595/4, Starobrněnská 289/7, Malinovského nám. 603/4

Telefonní kontakt na odpovědné pracovníky.

Formuláře
 • nejsou
 
Stále si nevíte rady? Navštivte Miniúřad.