Pokud jste nájemcem bytu nebo nebytového prostoru v domě, který byl zařazen do prodeje po jednotkách z úrovně městské části Brno-střed a máte-li zájem o koupi této jednotky, je nutné podat písemnou žádost. Žádost bude poté předložena k posouzení samosprávným orgánům městské části. Cena takto prodávaných jednotek bude stanovena jako cena obvyklá podle znaleckého posudku.
Kde a s kým žádost vyřídíte:
  • poštou na adrese Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
  • datovou schránkou: qykbwe7
  • e-mailem na podatelnu: podatelna.stred@brno.cz
  • osobně v úředních hodinách, které jsou v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na adrese daného pracoviště, nejlépe po domluvě s konkrétním pracovníkem, který má vaši záležitost na starosti. Adresy pracovišť úřadu: Dominikánská 264/2, Měnínská 524/4, Nádražní 595/4, Starobrněnská 289/7, Malinovského nám. 603/4

Telefonní kontakt na odpovědné pracovníky.

Formuláře
  • nejsou
Kompletní znění životní situace. Stále si nevíte rady? Navštivte Miniúřad.